Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Buczacki herbu Pilawa (t. 2 s. 347-348)

Buczacki herbu Pilawa. Od Tworowskich Pilawitów poszli, bo Jan Tworowski wojewoda Podolski, hetman nadworny, starosta Buczacki, pojąwszy ostatnią dziedziczkę z Buczackich Abdanków, gdy się przez sukcesją w dom cała ich fortuna dostała, dwóch synów których zostawił, Buczackiemi nazwanych słyszał: luboć w niektórych autorach, tychże samych raz Tworowskiemi, drugi raz Buczackiemi czytam. Z tych zaś synów jego. Pierwszy Mikołaj Buczacki, podkomorzy Podolski, starosta Barski, za Zygmunta Augusta, ten z Anny Magdaleny, córki książęcia Radziwiłła Mikołaja, wojewody Wileńskiego, marszałka i kanclerza Litewskiego (Genealog. Radziwiłłowi. Epitaph. Joan. Christoph.) córkę Katarzynę, z Jędrzejem Potockim herbu Pilawa, [str. 348] kasztelanem Kamienieckim, dożywotnie złączył. Synów jego także dwóch: z tych Jan Krzysztof w Rzymie ucząc się ojcowskiej wyprzysiągł się herezji: a gdy potem z Stanisławem Mińskim wojewodą Łęczyckim legacją sprawował u Klemensa VIII. Papieża, o kanonizacją rodaka naszego B. Jacka; pod czas tego kanonizacji aktu, ofiarował Papieżowi klatkę misternie wyrobioną i wymalowaną, różnych ptaszków pełną.: którą odebrawszy Papież, i siatkę przerznąwszy, ptaszyny wolno na powietrze puścił, żeby wolnością darowane, opowiadały tego Świętego chwałę. Friderichov. in S. Hyacin. Jeździł wkrótce z wujem swoim Jerzym Radziwiłłem kardynałem i biskupem Krakowskim do Cesarza Rudolfa: jak się zaś pora wojenna otworzyła; w Węgrzech najprzód rycerskie początki założył, potem powróciwszy do ojczyzny, pod Haliczem Tatarom, w Wołoszech Michałowi tyranowi dał się w znaki. Umarł w lat 30. życia swego bezżennego, roku 1602. Człowiek pobożny i gorliwy: skąd w Buczacu kościół od heretyków sprofanowany katolikom przywrócił; Rożaniec przy nim fundował, i ozdobił. Jerzy Wojciech brat jego, zmarłemu tamże w Buczacu, nagrobek postawił. Jan Buczacki drugi syn Starszy Tworowskiego wojewody Podolskiego, tego zda mi się żona była Sieniawska, Mikołaja wojewody Ruskiego i hetmana wielkiego koronnego córka. Okolski sub Leliwa. Od niego podobno idą Buczaccy dzisiejsi, z których Prokop z Gaj. Rafał poseł na sejm w roku 1653. a stamtąd deputat na trybunał skarbowy Litewski Constitut. fol. 2. Jan Buczacki Tworowski podstoli i podstarości Orszański, tak się podpisał w powiecie Orszańskim na elekcją Jana III. Stanisław Rej, za Zygmunta Augusta miał za sobą Buczacką. Trzecieski in Vita Nicolai Rej. Okolski pod herbem Prus powiada, że starosta Barski, o którym się mówiło, i inne dzieci byli spłodzone z Baworowskiej.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: