Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Abramowski (t. 11 s. 1)

Abramowski. Zygmunt, pisał się na elekcją Stanisława Augusta Króla z województwa Trockiego. Konst elekcji 1764. - Heral. Wieląd. - Mał.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: