Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Adamczowski herbu Dub (t. 2 s. 13)

Adamczowski herbu Dub. W Sandomierskim Województwie. O nich Paprocki i Okolski nie wiedział. Potocki w poczcie herbów wprawdzie ich położył, ale herbu nie wspomniał.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: