Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Adamkowicz herbu Wadwicz (t. 2 s. 13)

Adamkowicz herbu Wadwicz" świadczy o nich Ms. Ks. Kojałow. że kwitną w Księstwie Żmudzkim. Michał Adamkowicz służąc z Kniaziem Kurpskim Marszałkiem Upickim, wzięty na Witebsku w niewolą do Moskwy, tamże umarł. Kazimierz wojował przeciwko Kozakom w Moskwie z Radziwiłłem Hetmanem Wielkim Litewskim. Teodor Chorąży pod znakiem Konstantyna Paca, Chorążego Nadwornego. Jerzy, Hieronim, Krzysztof i Aleksander ludzie, rycerscy. (Obacz Adamowicz.) -


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: