Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Affanasowicz (t. 2 s. 15)

Affanasowicz. I tych tak Paprocki jako i Okolski opuścili. Kazimierz Affanasowicz z Nowogrodzkim Województwem pisał się na Elekcją Władysława IV.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: