Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Affata (t. 2 s. 15)

Affata. O tym Genealogistowie nasi, nie mogli wiedzieć; albowiem Affata Izydor Kapitan Inżynier Szlachcic Mediolański, dopiero od Michała Króla, otrzymał Indygenat w Ojczyźnie naszej w roku 1673. który mu potem konfirmowała Konstytucja Sejmowa Koronacji Jana III. w roku 1676. po wywiedzeniu swego szlachectwa i przysiędze uczynionej, tak Królowi jako i Rzeczypospolitej. Constitut. fol. 83.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: