Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Albetrandi (t. 11 s. 2)

Albetrandi. Jan kanonik Gnieźnieński i Warszawski, rządca biblioteki J. K. Mci, którego zasługi i talenta wspomina Konstytucja roku 1776. fol. 919. Mąż w stanie duchownym obowiązku swego dopełniający, z przymiotów zacnych w obywatelstwie wszystkim przyjemny, Królowi wierny i ojczyźnie dobrze życzący. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: