Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Albinowski herbu Jastrzębiec (t. 2 s. 19)

Albinowski herbu Jastrzębiec. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie wiedział. Przemyska ziemia ich ojczyzna. W przeszłym wieku kwitnął, Jędrzej Albinowski sufragan Kujawski, który w r. 1687. był archidiakonem Pomorskim, kantorem Przemyskim., proboszczem Wolborskim. Synowcy jego, a bracia sobie rodzeni, Jędrzej., Samuel, i Stanisław, którego syn Jakub i córka za Janem Sołkowskim.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: