Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Amboten (t. 2 s. 27)

Amboten. O tych ani Paprocki, ani Okolski nic nie ma. Atoli Jan Amboten i Maciej Fryderyk podpisali elekcją Władysława IV. z Inflanckiego województwa.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: