Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Amfor herbu Śreniawa (t. 2 s. 28)

Amfor herbu Śreniawa. Okolski o nich powiada, że osiedli w Mińskiem województwie, z których kładzie Michała męża rycerskiego. Tego wieku, już się zda mi się piszą Anforowiczowie: bo między sufragatorami elekcji Jana Kazimierza w województwie Wileńskim czytam Samuela Anforowicza dworzanina królewskiego 1648. a zaś Jana III. Anforowicz Stefan stolnik Mścisławski podpisał elekcją. Okol. tom. 3. fol. 135.

Marcin Amfor albo Amforowicz, sędzia ziemski Smoleński podpisał elekcją Stanisława Augusta Króla; w tymże czasie Justyn Amforowicz strażnik Starodubowski. - Krasicki. Wielądek.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: