Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Amira (t. 11 s. 2)

Amira. Nobil. praec. start. w Konst. P. 1790. fol. 216. - Mał.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: