Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Amirgerey (t. 11 s. 2)

Amirgerey, dawna familia w Żmudzi. - Mał.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: