Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Andruszewski (t. 11 s. 2)

Andruszewski. Inni autorowie nic wspominają, szczególnie Kuropatnicki, nie kładąc jakiego herbu, nazwisko domu tegoż w swym dziele umieszcza.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: