Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Andryewicz herbu Rubiesz (t. 2 s. 31)

Andryewicz herbu Rubiesz. W Mińskiem województwie kładzie ich Okolski tom. 2. fol. 654. Andryewicz Iwan marszałek i tenutarz in Dougi za Zygmunta pierwszego w r. 1512. położony inter testes na przywileju danym Sapiehom.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: