Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Andrzejkiewicz (t. 11 s. 2-3)

Andrzejkiewicz, podług Wieląd. Andrzejkowicz, podług Mał. herbu Pobóg. Rafał Andrzejkiewicz, Józef Andrzejkiewicz rotmistrz powiatu Wołkowyskiego, i [str. 3] Tadeusz, dnia 18. Kwietnia 1763. r. pisali się na manifest de illegitimitate trybunału W. Ks. Lit. w Wilnie. Józef i Ignacy Andrzejkiewiczowie pisali się na elekcją Stanisława Augusta Króla z powiatu Wołkowyskiego. Józef i Andrzej Andrzejkowiczowie podpisali akt konfederacji generalnej W. Ks. Lit. w Wilnie roku 1764. Ignacy Andrzejkiewicz budowniczy Wołkowyski. Tadeusz Andrzejkiewicz podpisał elekcją Stanisława Augusta Króla, z Grodzieńskiego. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: