Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Anikini (t. 2 s. 32)

Anikini. Dominik otrzymał Indygenat w Polsce w r. 1675. o czym Konstytucja w tymże roku.

W r. 1788. Kajetan Anikini sędzia Grodzki Nowomiejski. - Krasicki w przypisach.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: