Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Antici (t. 11 s. 3)

Antici. Tomasz kardynał, w Rzymie minister pełnomocny Króla Jmci i rzeczypospolitej Polskiej na sejmie roku 1768. Konstytucją folio 799. otrzymał w Polsce indygenat. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: