Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Aremowicz (t. 11 s. 4)

Aremowicz. Nazwisko tego domu kładzie Kuropatnicki, w paragrafie drugim o familiach rodowitej szlachty Polskiej i W. Ks. Lit., nie wyraża jego herbu. Kazimierz Aremowicz 17. Kwietnia 1763. podpisał manifest de illegitimitate trybunału W. Ks. Lit. w aktach Wileńskich. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: