Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Argelles (t. 11 s. 4)

Argelles, (d') Indigena w Konst. r. 1726. fol. 61. - Mał.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: