Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Augustynowski herbu Ogończyk (t. 2 s. 36)

Augustynowski herbu Ogończyk. Ten im herb przypisuje MS. familii Pruskich. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisał. W Prusach kwitnęli: z których Stanisław Augustynowski najprzód elekcją Władysława IV. potem już będąc burgrabią Malborskim, elekcją Jana Kazimierza podpisał w województwie Malborskim.

Tadeusz Augustowski czyli Augustynowski podpisał się na elekcją Stanisława Augusta Króla, z powiatu Grodzieńskiego. - Heraldyka Wielądka.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: