Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Azarewicz (t. 11 s. 4-5)

Azarewicz. O tych ani Paprocki ani Okolski i Niesiecki nie wspominają. Kuropatnicki w zbiorze nazwisk [str. 5] domów z ich herbami w Polsce i W. Ks. Lit., kładzie bez herbu. Dominik Azarewicz w roku 1763. w aktach Wileńskich manifest wraz z innymi de illegitimitate trybunale W. Ks. Lit. podpisał. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: