Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Azarycz (t. 11 s. 5)

Azarycz. Ten dom w Wielkim Księstwie Litewskim będący, dawni autorowie zapewne przez niewiadomość opuścili. Kuropatnicki w dziele swoim o familii rodowitej szlachty Polskiej i W. Ks. Lit., w paragrafie drugim kładzie nazwisko tego zacnego domu Azarycz, herb podobnież przez niewiadomość opuszcza. W tym czasie N. Azarycz był dworzaninem w ustanowionej radzie nieustającej. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: